Verkoopvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Éditions Lord Byron. Op deze site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar Lord Byron Publishing. Editions Lord Byron biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die worden vermeld. hier.

Door deze site te bezoeken en / of een van onze producten te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Voorwaarden Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden "," Voorwaarden "), inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of toegankelijk via een hyperlink. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, die verkopers, klanten, handelaars en / of content-bijdragers.

Lees deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarin aangeboden diensten gebruiken. Als deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en alle nieuwe tools die die vervolgens aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Artikel 1 - Gebruiksvoorwaarden van onze online winkel

Door deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u meerderjarig te zijn in uw land, staat of provincie van verblijfplaats, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om elke afhankelijke minderjarige toe te staan ​​deze website te gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden , en u mag tijdens het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied niet overtreden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot het auteursrecht).

U mag niet mag geen wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.

Elke overtreding of schending van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment te weigeren t toegang tot services voor wie dan ook, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) kan worden overgedragen in een versleuteld, en dit impliceert (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service, of enig deel van de Service of het gebruik van de Service, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren. enige toegang tot de Service of contact op de website, waarmee de Service wordt geleverd, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zijn niet van toepassing op deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

Artikel 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site niet juist, volledig of actueel is . De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron vormen voor het nemen van beslissingen, zonder eerst nauwkeurigere, volledige en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als u ervoor kiest om te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het controleren van wijzigingen op onze site.

Article 4 – Modifications apportées au service et aux prix

Les prix de nos produits peuvent être modifiés sans préavis.

Nous nous réservons le droit à tout moment de modifier ou d’interrompre le Service (ainsi que toute partie ou tout contenu du Service) sans préavis et en tout temps.

Nous ne serons pas responsables envers vous ou toute autre tierce partie de toute modification de prix, suspension ou interruption du Service.

Article 5 – Produits ou services (le cas échéant)

Certains produits ou services peuvent être exclusivement disponibles en ligne sur notre site internet. Ces produits ou services peuvent être disponibles en quantités limitées et peuvent uniquement faire l’objet de retours ou d’échanges conformément à notre Politique de Retour.

Nous avons fait de notre mieux pour afficher aussi clairement que possible les couleurs et images de nos produits qui apparaissent sur notre boutique. Nous ne pouvons pas garantir que l’affichage des couleurs par l’écran de votre ordinateur sera précis.

Nous nous réservons le droit, sans toutefois être obligés de le faire, de limiter les ventes de nos produits ou services à toute personne, et dans toute région géographique ou juridiction. Nous pourrions exercer ce droit au cas par cas. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités de tout produit ou service que nous offrons. Toutes les descriptions de produits et tous les prix des produits peuvent être modifiés en tout temps sans avis préalable, à notre seule discrétion. Nous nous réservons le droit d’arrêter d’offrir un produit à tout moment. Toute offre de service ou de produit présentée sur ce site est nulle là où la loi l’interdit.

Nous ne garantissons pas que la qualité de tous les produits, services, informations, ou toute autre marchandise que vous avez obtenue ou achetée répondra à vos attentes, ni que toute erreur dans le Service sera corrigée.

Article 6 – Exactitude de la facturation et des informations de compte

Nous nous réservons le droit de refuser toute commande que vous passez auprès de nous. Nous pourrions, à notre seule discrétion, réduire ou annuler les quantités achetées par personne, par foyer ou par commande. Ces restrictions pourraient inclure des commandes passées par ou depuis le même compte client, la même carte de crédit, et/ou des commandes qui utilisent la même adresse de facturation et/ou d’expédition. Dans le cas où nous modifierions une commande ou si nous venions à l’annuler, nous pourrions tenter de vous avertir en vous contactant à l’e-mail et/ou à l’adresse de facturation/au numéro de téléphone fourni au moment où la commande a été passée. Nous nous réservons le droit de limiter ou d’interdire les commandes qui, à notre seul jugement, pourraient sembler provenir de marchands, de revendeurs ou de distributeurs.

Vous acceptez de fournir des informations de commande et de compte à jour, complètes et exactes pour toutes les commandes passées sur notre boutique. Vous vous engagez à mettre à jour rapidement votre compte et vos autres informations, y compris votre adresse e-mail, vos numéros de cartes de crédit et dates d’expiration, pour que nous poussions compléter vos transactions et vous contacter si nécessaire.

Pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique de Retour.

Artikel 7 - Optionele tools

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle, controle of invloed hebben.

U erkent en gaat akkoord met de feit dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u optionele tools gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en op eigen risico. discretie, en u dient de voorwaarden te lezen waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe provider (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe services en / of nieuwe functies aanbieden op onze site (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en services zijn ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 8 - Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kan materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te evalueren, en we geven geen garantie of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of van deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig nadeel of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die in verband met met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden moeten worden ingediend bij dezelfde derden.

Artikel 9 - Opmerkingen, suggesties en andere gebruikersvoorstellen

If, at ons verzoek, dient u specifieke inhoud in (bijvoorbeeld om deel te nemen aan prijsvragen), of indien u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), verleent u ons het recht, op elk moment en zonder beperking, om te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins eventuele opmerkingen gebruiken die u ons in elk medium stuurt. We zijn niet verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren en dat mogen we ook niet doen; (2) om eender wie een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om dit te doen, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken denken dat deze illegaal, beledigend of bedreigend is, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend, of dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden , inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst zouden kunnen beïnvloeden. of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand bent die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele opmerkingen die u plaatst of voor andere berichten van derden.

Artikel 10 - Persoonlijke informatie

De verzending van uw persoonlijke informatie naar onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Artikel 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Er kan soms informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die mogelijk typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, en dit , op elk moment en zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op enige andere site bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken verbonden internet, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij vereist door de wet. Er mag geen enkele gedefinieerde update- of verversingsdatum in de Service of op een bijbehorende website in aanmerking worden genomen om te concluderen dat de informatie in de Service of op een andere gekoppelde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 12 - Verboden gebruik

Naast de verboden uiteengezet in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) om illegale doeleinden; (b) om anderen ertoe te brengen illegale handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om enige regionale verordening of enige internationale, federale, provinciale of nationale wet, regel of regelgeving te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of zou kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of een bijbehorende, onafhankelijke website of het internet in gevaar brengt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen, te bladeren, het internet te verkennen of te doorzoeken (of een andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.

Artikel 13 - Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen of beweren op geen enkele manier dat uw gebruik van onze service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

We geven geen garantie. niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment, zonder u eerst op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en services die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld) geleverd "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder enige vorm van voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verhandelbaarheid of verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijwaring van inbreuk.
< br> Lord Byron Publishing, hun directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, verlies, claim of directe schade. , indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, besparingen, gegevens tegen kostprijs s vervanging of gelijkaardige schade, hetzij contractueel, onrechtmatig (zelfs in het geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van uw gebruik van een dienst of product afgeleid van deze dienst, of met betrekking tot enige andere gerelateerde claim op enigerlei wijze aan uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige andere inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid dat ze kunnen voorkomen. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan.

Artikel 14 - Vrijwaring

U stemt ermee in om Editions Lord Byron, hun moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te beschermen , leveranciers, stagiaires en werknemers, met betrekking tot een claim of verzoek, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen naar, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 15 - Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en het gebruik als onwettig, nietig of niet van toepassing zou worden beschouwd, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover wettelijk is toegestaan, en het niet-toepasselijke deel moet worden beschouwd als zijnde losgekoppeld van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. , mag deze dissociatie de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen niet aantasten.

Artikel 16 - Beëindiging

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de partijen zijn aangegaan vóór de datum van beëindiging blijven bestaan. van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of niet . U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we oordelen, naar eigen goeddunken discretie, dat u faalt, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze Verkoop- en gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen en u blijft verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief deze), en / of we kunnen u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

Artikel 17 - Volledige overeenkomst

Elk verzuim van onze kant om enig recht of enige bepaling van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, mag geen afstand van dit recht of deze bepaling.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of operationele regel die we op deze site of in verband met de Service plaatsen, vormen de volledige begrip en begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle mededelingen, voorstellen en alle overeenkomsten, eerdere en gelijktijdige, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid over de interpretatie van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de uitgever. < br>
Artikel 18 - Toepasselijk recht

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee we u diensten verlenen, worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn bij Les Vanneries à Epieds- en-Beauce (45130) in Frankrijk.

Artikel 19 - Wijziging van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de algemene verkoopvoorwaarden en van 'Gebruik op elk moment op deze pagina.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door deze te posten updates en wijzigingen op onze site. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van een wijziging van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Artikel 20 - Contactgegevens

Vragen over de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten naar contact@editions-lord-byron.fr worden gestuurd.