Éditions Lord Byron

The Lord Byron Editions werden in 2020 opgericht door Laurent de Verneuil, met de vaste wens om het werk van alle opkomende of erkende kunstenaars aan het nageslacht over te dragen en om toekomstige generaties een uitputtend panorama te bieden mogelijk van hedendaagse creatie. Deze historische en commerciële behoefte aan kunstenaars, kunstgalerijen en andere culturele instellingen om elk kunstwerk te kunnen catalogiseren valt uiteen in twee hoofdcategorieën:

- Tentoonstellingscatalogi die vaak in verschillende talen zijn vertaald, die in kleine, systematisch genummerde oplagen kunnen worden bewerkt, worden verspreid in galerijen en via nieuwe distributiemethoden (internet en sociaal netwerk) waardoor deze publicaties en artiesten erkenning krijgen Internationale.

- Meer ambitieuze formats zijn toegewijd aan een completer monografisch werk dat de carrières van de artiesten van de huidige generatie mogelijk maakt en hen een grotere zichtbaarheid biedt op internationaal niveau, aan een publiek van specialisten of neofieten.